Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kursas: Gnostiška Meditacija


Filosofas meditacijoje


Meditacija yra praktinis įrankis, kurį gali naudoti kiekvienas, siekdamas tyrinėti bet kokio fenomeno gamtoje ar savyje tikrąją prigimtį. Tai yra pati Gnosis esmė, tai - sąmoningas pažinimas. Gnostiškas mokslas remiasi sąmoningomis, patirtinėmis žiniomis ir pagrindinės priemonės tai pasiekti slypi sąmonės panaudojime. Meditacija yra menas vystyti sąmonę visuose jos lygmenyse.

Šiame kurse mes pateikiame efektyvios ir skvarbios meditacijos praktikos esminių pakopų ir sąvokų pagrindus.


                                    Įvadas į Gnostišką Meditaciją
                                    1: Budrumas
                                    2: Nuolatinė Ramybė
                                    3: Koncentracija
                                    4: Mentalinė Disciplina
                                    5: Vipasana ir Aiškiaregystė
                                    6: Vaizduotė, Įkvėpimas ir Intuicija
                                    7: Pamatas

 


  „Kas gyvas ne tik   malonumais, jusles   savo tramdo, valgo   saikingai, kas tvirto   tikėjimo, kupinas   ryžto, tokio neįveikia   Mara – kaip vėtra   neįveikia kalnų uolos."

   - Buda Šakjamunis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos