Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Knygos:


Samael Aun Weor knygos

Gnosis išmintis yra tūkstančiuose knygų, bet patys veiksmingiausi, tiesiausi ir praktiški raštai nebuvo rasti smėlyje, nei senovinėje bibliotekoje. Tos gerbtinos knygos, tokios kaip „Pistis Sophia“ ir Nag Hammandi tekstai, yra tikrai verti rimtų tyrinėjimų, tačiau jie išlieka tušti ir pripildyti neiššifruojamo simbolizmo; nebent skaitytojas turi šifrą šiems simboliams iššifruoti. Tie šifrai yra Samael Aun Weor raštuose.

Nuo 1950 iki 1977 metų Samael Aun Weor parašė daugiau nei šešiasdešimt knygų. Ši didžiulė produkcija atspindi jo vienintelį tikslą: parodyti ir paaiškinti Kelią į Esybės Savirealizaciją. Jo knygos nurodo ir nušviečia kiekvieną mistinę žmonijos tradiciją, ir demonstruoja tai, kad jos visos yra kilę iš to paties šaltinio. Taigi jo mokymai yra vadinami Sintezės Doktrina. Jose jis aiškina, jog „Visos religijos yra brangūs perlai, suverti ant auksinio dieviškumo siūlo“. Tyrinėdami ir suvokdami visų pasaulio didžių religijų sintezę, mes galime pamatyti esmines tiesas, kurios visada egzistavo žmonijos tarpe. Bet dar daugiau, tampa stulbinančiai aišku, jog iš tikrųjų egzistuoja visapusis ir tikslus mokslas, kuris yra visuotinis ir esminis visiems Žmonėms; ir kad žmonija savo religiniame fanatizme kovojo prieš daugybę šešėlių, kurie krinta nuo vienintelės liepsnos. Kaip yra sakoma mistiškoje Zohar knygoje:

„Doktrinos pasakojimai yra jos priedanga.

Eiliniai [žmonės] mato tiktai apdarą – t. y. doktrinos pasakojimą; daugiau jie nesupranta.

Tačiau apmokytieji mato ne tik priedangą, bet ir ką priedanga slepia.“

1950 m. pradžioje Samael Aun Weor pradėjo atskleisti tai, kas visada buvo paslėpta šydu. Jis nurodė, kad kiekvienas mitologinis ir religinis pasakojimas slepia svarbius mokymus, ir jis paaiškino juos. Šitai natūraliai pelnė jam įsteigtų religinių galių rūstybę ir dėkingumą milijonų ištroškusių sielų, kurios visos, kaip ir mes šiandien, žinojo, jog populiarios religinės formos buvo mirę viduje ir negalėjo pasiūlyti jokių tikrų atsakymų į gyvybiškai svarbius klausimus, kurie turi būti atsakyti kiekvienam dvasiniam ieškotojui. Nuo to laiko jo darbai įkvėpė milijonus žmonių įžengti į Esybės savirealizavimo kelią visame pasaulyje. Jo mokymai buvo atgabenti į kiekvieną kontinentą ir mokyklos, kurias jis įkūrė, atidarė centrus įvairiose šalyse aplink pasaulį.
Dabar, pirmą kartą, Gnosis tampa plačiai prieinama anglų kalba (dabar jau ir lietuvių).

Jokia knyga negali išreikšti Gnosis gilumos ir platybės. Nereikėtų stengtis apibendrinti Gnosis perskaičius saujelę knygų. Taip pat, jokia interpretacija ar teorija negali suvokti gyvųjų realybių, apie kurias yra nurodoma knygose. Tik išgyvenant praktines instrukcijas, žmogus gali iš tikrųjų pradėti matyti nuostabias tiesas, kurios yra aprašomos kiekvieno didžio žmonijos mokytojo; tiesas, kurias kiekvienas nuoširdus studentas gali pasiekti pats, panaudodamas Samael Aun Weor duotas instrukcijas. Gnosis yra tiesioginės žinios ir jos niekada negali būti užrašytos ar visiškai paaiškintos; jos turi būti išgyvenamos.

„Gnosis išgyvenama pasitelkus gyvenimo realybę, tačiau ji pamažu išnyksta sąvokose ir sunku surasti ją netgi kilniausiose iš minčių.“

- Samael Aun Weor

 

________________________________________________________________________________________

 

Samael Aun Weor bibliografija
Revoliucinės psichologijos traktatas
Samael Aun Weor knygos [en]

 


 „Visa laimė atsiranda  iš noro, jog kiti būtų  laimingi. Visas vargas  atsiranda iš troškimo  pačiam būti laimingu."

      - Šantideva

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos