Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Įvadas į Gnostišką Meditaciją

 

Šis kursas yra trumpas supažindinimas su pagrindinėmis sąvokomis ir praktikomis, kurios egzistuoja gnostiškoje doktrinoje. Gnostiškoje tradicijoje egzistuoja šimtai meditacijos technikų, čia yra pateikiama tik saujelė iš lengviausiųjų; jos yra sudarytos taip, kad būtų galima susipažinti su grynai praktiniu mokymų pritaikymu. Tai jokiu būdu nėra autoritetingas ar galutinis priėjimas; studentų poreikiai yra per daug skirtingi ir įvairiapusiai, kad kursai, toks kaip šis, išsamiai juos apimtų. Jei atrasite, jog šis kursas jūsų netenkina, remkitės sekančiomis knygomis, kurios buvo šio kurso medžiagos šaltinis ir kurios galbūt labiau atitiks jūsų poreikius:

Įžanga

„Meditacija“ yra šiomis dienomis labai paplitęs terminas, panašiai kaip ir Savirealizacija. Tačiau taip pat yra plačiai paplitęs ir neteisingas supratimas apie tai, kas iš tikro yra meditacija, todėl egzistuoja daug būdų, kuriais žmonės pritaiko šį terminą. Kai kurie sako, kad meditacija yra atsipalaidavimo technika, kiti sako, kad ji „šėtoniška“. Daugelis bijo meditacijos ir tiki, kad tas, kuris medituoja, pasiduoda pavojingai įtakai. Kiti sako, kad meditacija yra vienintelis kelias į Išsivadavimą. Dar kiti sako, kad tai būdas pasiekti aukštumų ar įgyti tam tikrą jutiminį patyrimą.

Ši painiava kilo todėl, kad mes Vakaruose neturėjome ilgos, nuo seno puoselėjamos ir tvirtos tradicijos, kuri būtų tęsusi tikrą meditacijos praktiką. Ji buvo puoselėjama įvairiose mokyklose ir religijose, ir buvo gerai žinoma visoms ankstyvosioms krikščionių grupėms (taip pat saujelei šiuolaikinių); žydai ilgą laiką žinojo apie meditaciją, kaip ir vietiniai amerikiečiai. Bet apskritai, mes net neįsivaizduojame kas yra meditacija ir jeigu mes turime kokią nors idėją apie tai, tai yra tiktai koncepcija, o ne tai, ką mes žinome iš patirties.

Taip pat egzistuoja didžiulė kliūtis - kurios nereikėtų nuvertinti - kad daugelis žmonių, ketinančių mums papasakoti apie meditaciją, yra suinteresuoti tik kaip užsidirbti pinigų ar įgyti įtakos, todėl jų mokoma meditacija yra produktas, skirtas pritraukti žmonėms, bet ne padėti jiems giliu ir fundamentaliu būdu.

Meditacija yra tikslus mokslas, paremtas realiomis ir apčiuopiamomis energijomis, kurios Žmogui yra natūralios. Meditacija yra psichologinė technologija. Tai moksliškas metodas pasiekti bei įkinkyti pačias galingiausias žmogaus psichikos sritis. Meditacija yra įrankių rinkinys, skirtas pasiekti tam tikras Sąmonės būsenas. Jas gali pasiekti bet kas žinantis žingsnius, kuriuos reikia atlikti. Žingsniai negali būti pakeisti ar praleisti. Jie negali būti patobulinti. Jų negalima išvengti.

Dabartinės žmonijos arogancija pasireiškia prielaida, kad mes šiame „pažangiame amžiuje“ galime patobulinti mūsų protėvių meditacijos techniką. Mes tikime galį išrasti mechanizmus ar piliules, kurios pavers atgyvena žinojimą, iš kurio kilo nuostabios praeities civilizacijos. Tai yra klaidingas įsitikinimas, kuris neišmanėlius veda į gilesnes Kančias.

Mums reikia suprasti, kad gamta niekada nedaro šuolių: viskas turi augti ir vystytis pagal tam tikrus dėsnius. Jūs negalite priversti medžio augti greičiau. Mes bandome, tačiau tai rodo mūsų pasipūtimą ir kvailumą. Mes bandome patobulinti gamtą, ko rezultatas yra katastrofa. Tas pats ir su meditacija. Yra taisyklės ir yra dėsniai; jeigu mes suprantame taisykles, mes galime tiesiai judėti link savojo tikslo. Jeigu mes jas ignoruojame, mes niekur nenueisime, mes nusivilsime ar susipainiosime.

Šiais laikais daugelis naudoja chemines priemones ar mechanizmus norėdami pasiekti pakitusias sąmonės būsenas, bet tai nėra meditacija. Meditacija yra mokslas aktyvuoti - pasitelkus sąmoningą valią - miegančią sąmonę, kuri egzistuoja kiekvieno žmogaus psichikoje. Aktyvuoti šią sąmonę reiškia atverti vidinį suvokimą, pamatyti tai, kas nėra matoma fiziniu regėjimu. Tie, kurie siekia aktyvuoti sąmonę vartodami narkotikus ar naudodami tam tikrus mechanizmus, tai daro pasitelkdami gudrybes, t. y. pasitelkdami išorinę įtaką. Tai veda link rimtų problemų.

Taigi minų lauko viduryje drąsiajam reikia rizikuoti. Pavojai slypi tiek viduje, tiek ir išorėje. Tačiau su tvirtu principų ir dėsnių, kuriais kuriama ir organizuojama žmogaus psichika, supratimu kiekvienas individas, nesvarbu iš kokios jis kultūros, rasės ar lyties, gali savyje realizuoti tiesas, kurias skleidė didieji žmonijos Mokytojai. Mūsų tikslas yra pilnai patirti tas tiesas. Tai mūsų prigimtinė teisė ir mes turime kovoti, siekdami ją susigrąžinti.


Pasiruošimas

Stokodami gilaus supratimo apie sąmonę ir ją tiriančius mokslus mes Vakaruose pritrūkstame žodžių apibūdinti daugelį sąmonės būsenų ir funkcijų. Taigi mes turime pasikliauti terminologija, kuri ateina iš kitų tradicijų, tokių kaip induizmas ir budizmas, turinčių gilų ir platų sąmonės supratimą, supratimą apie tai, kas yra meditacija ir kaip ji veikia.

Šiame kurse pateikta informacija paremta neįtikėtina žinių gausa, kurios yra pateiktos Samael Aun Weor mokymuose. Vis dėlto, jo mokymo lygmuo yra gana aukštas ir jis dažnai nenurodo faktorių, kurie yra elementarūs patyrusiam ezoterikui. Ypač jo raštuose galima sutikti dažnai pasitaikančią pastabą: „Ištuštinkite savo protą nuo visų minčių.“ Patyrusiam praktikantui tai yra fundamentalu, tačiau naujam studentui tai yra neįveikiamas teiginys; daugelis skaito panašius teiginius ir paprasčiausiai juos praleidžia. Tai yra klaida. Norint Suvokti praktikas, kurias savo knygose pateikia Samaelis, reikia įvykdyti visus praktikos žingsnius nurodyta tvarka. Taigi mes paruošėme šią medžiagą siekdami parodyti, kaip atlikti pradines, fundamentalias meditacijos praktikas. Po to kiekvienas gali tyrinėti daugelį sudėtingesnių technikų, pateiktų Samaelio ir kitų Mokytojų knygose. Likusi šio kurso medžiaga yra paremta Budos Maitrėjos mokymais, kurie buvo pateikti pastarųjų keleto tūkstantmečių Tibeto inicijuotiesiems.


Tikslas: suvokimas

„Kai ezoterikas pasineria į meditaciją, jis ieško informacijos.“ - Samael Aun Weor

Jeigu mes nežinome kaip sąmonės pagalba atrasti informaciją, tada mums reikia išmokti tinkamai medituoti. Atrasti informaciją reiškia suvokti. Suvokimas (sąmoningas supratimas) randamas Samadhi (Ekstazėje).

Tibetietiškai samadhi yra „ting nge dzin“, kas reiškia „nesvyruojančiai laikyti taip, jog nebūtų judėjimo.“


Du Samadhi komponentai:

 • Šamatha: Ramybės Meditacija. Tibetietiškai „šine“ - ramybė. Taip pat vadinama Pratjahara: proto tyla. Šamatha yra į vieną dalyką nukreiptas protas.
 • Vipasana: Įžvalgumas. Tibetietiškai „hlagtong“ - matyti kažką ypatingo. Vipasana yra tiesioginis meditacijos objekto tikrosios prigimties suvokimas.
 • Sintezė: Nuraminamas protas (šamatha) ir tada tampa matoma fenomeno prigimtis (vipasana), tokiu būdu iškyla supratimas (suvokimas).


Praktika

Visa šio kurso medžiaga iš pradžių buvo paskaitų serija, skirta paruošti mažą studentų grupę žemiau pateikto Samael Aun Weor knygos „The Revolution of the Dialectic“ skyriaus studijavimui. Šis tekstas yra ypatingai reikšmingas ir negali būti suprastas, nebent būtų labai rimtai ir nuosekliai pritaikomas. Tai – žinios, skirtos sąmonei; jei sąmonė jų nenaudoja, jų prasmė ir svarba liks sunkiai suprantama.

Šis skyrius yra tik vienas iš kelių būdų, kaip Samael Aun Weor traktavo meditacijos klausimą. Tačiau iš esmės čia pateikti pagrindai aiškina esmines meditacijos stadijas, praktikuojamas gnostiškoje tradicijoje.

 

Mėlynasis Laikas arba Ramybės Terapija [ištrauka iš knygos „The Revolution of the Dialectic“]

Prie paslaptingo Delfų šventyklos slenksčio egzistavo akmenyje išraižyta graikų maksima, kuri teigė: „Homo Nosce te Ipsum“ - Žmogau, pažink save ir tu pažinsi Visatą bei dievus.

Akivaizdu ir aišku, jog galiausiai savęs studijavimas ir ramus apmąstymas baigiasi proto tyla ir ramybe.

Kai protas ramus ir yra tyloje (ne tik intelektualiame lygmenyje, bet kiekviename ir visuose keturiasdešimt devyniuose pasąmoninguose skyriuose), tada pasirodo naujumas. Esmė, sąmonė išnyra iš butelio ir įvyksta sielos pabudimas, ekstazė, samadhi.

Kasdienė meditacijos praktika mus transformuoja iš esmės. Žmonės, kurie nedirba naikindami „Aš“, yra lyg drugeliai, skrajojantys iš vienos mokyklos į kitą. Jie dar turi atrasti savo nuolatinės gravitacijos centrą. Taip jie miršta kaip nevykėliai, niekada nepasiekdami vidinės Esybės savirealizacijos.

Sąmonės pabudimas įmanomas tik išlaisvinant save iš mentalinio dualizmo ir išvaduojant save nuo antitezių ar intelektualinių bangų kovos.

Bet kokia pasąmoninga, infrasąmoninga ir nesąmoninga giluminė kova yra paverčiama kliūtimi Esmės (sielos) išlaisvinimui.

Kiekviena antitezinė kova (kad ir kokia nereikšminga ir nesąmoninga bebūtų) parodo, apkaltina ir nusitaiko į miglotas vietas, kurios yra ignoruojamos ir nežinomos žmogaus atominiuose pragaruose.

Būtina apmąstyti, stebėti ir suprasti šiuos infražmogiškus aspektus, šias savo miglotas vietas, kad pasiektume absoliučią proto ramybę ir tylą.

Visišką Revoliuciją ir Dialektiko Revoliuciją įmanoma patirti ir išgyventi tik nesant „aš“.

Mėlynasis Laikas ar Ramybės Terapija turi savo pagrindines taisykles, be kurių būtų neįmanoma savęs išvaduoti iš varžančių proto pančių. Šios taisyklės yra:

 1. Atsipalaidavimas: Būtinai reikalinga atpalaiduoti kūną meditacijai, joks raumuo neturėtų likti įtemptas. Neatidėliotinai reikia sukelti ir valdyti mieguistumą pasitelkiant valią. Akivaizdu, jog išmintingos mieguistumo ir meditacijos kombinacijos rezultatas bus tai, kas yra vadinama nušvitimu.
 2. Retrospekcija: Ko mes ieškome retrospekcijoje? „Intelektualus Gyvūnas“, gyvendamas mechanišką gyvenimą, pamiršta Savastį. Taigi jis puola į susižavėjimą. Jis vaikšto su savo miegančia sąmone, neatsimindamas ką jis veikė prieš atsikeldamas iš lovos, nežinodamas savo pirmųjų dienos minčių, nežinodamas savo veiksmų ir vietų, kurias jis aplankė.

  Retrospekcijos tikslas yra žinojimo įgijimas apie žmogaus praeities poelgius ar veiksmus. Atlikdami retrospekciją mes neturėtume protui prieštarauti; mes prisiminsime praeities veiksmus, prisiminsime juos nuo retrospekcijos pradžios iki norimos mūsų gyvenimo akimirkos. Mes turėtume studijuoti kiekvieną prisiminimą nesusitapatindami su juo.
 3. Ramus Apmąstymas: Pirmiausiai, prieš kylant bet kokioms mintims, mes turime pilnai suvokti tai, kaip esame nusiteikę. Ramiai stebėkite savo protą; visą dėmesį sutelkite į bet kurį mentalinį darinį, pasirodantį intelekto ekrane.

  Svarbu tapti savo proto sargybiniais esant bet kokiai neramiai veiklai, o tada akimirkai sustoti ir jį stebėti.
 4. Psichoanalizė: Nagrinėkite, nustatykite ir tirkite kiekvienos minties, prisiminimo, jausmo, prisirišimo, emocijos, apmaudo, t. t. kilmę ir šaknis, kol tai kyla iš proto.

  Psichoanalizės metu žmogus turi nagrinėti, nustatyti, tirti ir surasti kiekvienos minties, atsiminimo, vaizdinio ir asociacijos kilmę, priežastį, pagrindą ar fundamentalų motyvą, kai tai išnyra iš pasąmonės gilumos.
 5. Mantralizacija ar Koanas: Šios fazės tikslas yra:

       a) Sujungti mantrų ar koanų magiškas jėgas mūsų vidinėje visatoje.
       b) Pabudinti sąmonę.
       c) Viduje akumuliuoti aukštos įtampos kristiškus atomus.

  Šiame psichologiniame darbe Intelektas turi įgauti psichologinę, imlią, vientisą, visuminę, pilnutinę, ramią ir giluminę būseną. Ši visuminė imli būsena yra pasiekiama su koanų ar frazių, kurios valdo protą, pagalba.
 6. Aukščiausia analizė: Ją sudaro introspekcinės žinios apie patį save. Gilios meditacijos metu susikaupimas yra būtinai reikalingas. Toje būsenoje žmogus dirbs suvokdamas „aš“ ar defektą, kurį nori išskaidyti. Gnostikas studentas koncentruosis į psichologinį Agregatą ir išlaikys jį proto ekrane. Svarbiausia sau būti nuoširdžiu.

  Aukščiausia analizė susideda iš dviejų fazių:

       a) Savęs studijavimo: Tai reiškia tyrinėjimą mūsų sąmonės gelmėse ir 49 mūsų      pasąmonės lygmenyse; kada tas defektas pirmiausiai pasireiškė mūsų gyvenime, kada      pasireiškė paskutinį kartą ir kuriuo momentu jis stipriau reiškėsi.

       b) Savęs atradimo: Tai reiškia tyrinėjimą, koks maistas maitina „aš“. Defektą reikia      suskaidyti, padalinti į įvairias dalis ir kiekvieną dalį išstudijuoti, kad būtų galima      pažinti „aš“ tipą, iš kurių jis kyla ir „aš“ tipą, kurie kyla iš jo.
 7. Savęs nuteisimas: Tai - studijuojamo defekto pasodinimas į kaltinamojo kėdę. Tai reiškia išnagrinėjimą žalos, kurią jis suteikia sąmonei ir išnagrinėjimą naudos, kurią į mūsų gyvenimą atneštų nagrinėjamo defekto sunaikinimas.
 8. Malda: Mes užsidegę melsime (prašysime) Dieviškosios Motinos Kundalini, mūsų vidinės ir individualios Motinos; mes nuoširdžiai kalbėsime su Ja ir susitelksime į visus turimus Defektus ir klaidas tam, kad Ji, kuri yra vienintelė galinti išskaidyti „aš“, iš pačių šaknų juos išskaidytų.

Malonu ir įdomu lankytis meditacijos salėse (gnostikų šventovėse) kai tik tam yra galimybė.

Būtina visada praktikuoti meditaciją užmerktomis akimis, jog išvengtume išorinio sensorinio suvokimo.

 

Toliau >>> „Intelektualus  gyvūnas“, klaidingai  vadinamas žmogumi,  miršta ir gimsta  būdamas  nesamoningas; jis  aklai keliauja nuo  lopšio iki karsto,  nežinodamas iš kur jis  atėjo ar kur eina.  Sukurdami sielą  mes pabudiname  samonę ir tik tada  suvokiame gyvenimo
 ir mirties paslaptis.“ 

   - Samael Aun weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos