Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kursas: Energijos TransformacijaŽemiau esančiose paskaitose yra išsamiai paaiškinamas energijos judėjimas Visatoje. Kadangi susiduriama su milžiniška informacijos apimtimi, šiame kurse koncentruojamasi tik į išsamų ir harmoningą Žmogaus vystymąsi.

Žinios, pateiktos šiame kurse, Suvokiamos per intuiciją ir asmeninę patirtį. Todėl studentams rekomenduojame studijuoti neskubant, kartu praktikuojant Meditaciją. Tai suteikia galimybę suvokti tikrąją mūsų padėties prigimtį tokiame lygmenyje, kokio Intelektas niekada nepasieks.


                                      1: Energijos Transformacija
                                      2: Pančatatva Ritualas

 


 „Iš tikrųjų dangaus ir  žemės sukūrimas,  nakties ir dienos kaita  yra ženklai  geraširdžiams; tiems,  kurie prisimena Dievą  stovėdami, sėdėdami ir  poilsio metu, kurie  medituoja apie  dangaus ir žemės  sukūrimą: „Mūsų  Viešpatie, Tu juk  nesukūrei visko tuščiai!  Apsaugok mus nuo  ugnies kančių."

        - Koranas

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos