Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kristiškoji Egiptietiška Pranajama


Prana yra Didysis Dvelksmas. Ji yra Kosminis Kristus. Prana yra gyvybė, pulsuojanti kiekviename Atome, kaip ir kiekvienoje saulėje.

Ugnis dega dėl Pranos, vanduo teka dėl Pranos, vėjas pučia dėl Pranos, Saulė egzistuoja dėl Pranos; mūsų turimas gyvenimas yra Prana. Niekas Visatoje negali egzistuoti be Pranos.

Be Pranos neįmanoma gimti netgi nereikšmingiausiam vabzdžiui ar žydėti mažiausiai gėlei. Prana egzistuoja maiste, kurį mes valgome, ore, kuriuo kvėpuojame, vandenyje, kurį geriame. Prana egzistuoja viskame. 
 
Kai Sėklos energija yra išvaloma ir visiškai transformuojama, tada nervų sistema yra pripildoma Babadžiturtingiausia Pranos rūšimi. Ši turtinga Prana nusėda smegenyse kaip tyra Kristaus energija, Šviesos Vynas.

Egzistuoja artimas ryšys tarp Proto, Pranos ir sėklos. Valios jėga kontroliuodami sėklos energiją, mes galime valdyti protą ir Praną.

Tie žmonės, kurie išlieja sėklą, niekada negalės valdyti savo proto, jau nekalbant apie Praną. Jų pastangos suvaldyti protą ir Praną bus bevaisės.

Žmonės, kurie sugeba valdyti Seksualinę Energiją, taip pat sugeba valdyti protą ir Praną. Tokie žmonės pasiekia tikrą išsilaisvinimą. Šios kategorijos žmonės įgyja Ilgo Gyvenimo Eliksyrą.

Visos tos nemirtingos būtybės, kurios gyvena su dievišku Kristumi Babadži, Indijos jogu, išsaugo savo fizinius kūnus tūkstančius metų. Mirtis jiems nieko negali padaryti. Šios būtybės pasiekė aukščiausią Tyrumą. Taip jie pasiekė proto ir Pranos suvaldymą.

Prana yra visuotinė energija, ji yra gyvybė, šviesa ir džiaugsmas.

Svarbiausias Pranajamos praktikos tikslas yra pasiekti sauliškųjų ir mėnuliškųjų atomų, kurie randasi lytinėje sistemoje, susijungimą ir galiausiai pabudinti Kundalini.


Ezoterinis Pranajamos Pratimas Vyrams

 1. Mokinys įsitaiso kėdėje ar ant grindų, savo veidą atsukęs į rytus.
 1. Mokinys, visiškai atsidavęs ir būdamas nuoširdus, meldžiasi savo Dieviškajai Motinai prašydamas, jog Ji pabudintų jį, pabudintų jo Kundalini.
 1. Krūtinė, kaklas ir galva turėtų būti tiesioje arba vertikalioje linijoje. Nepasilenkite į priekį, atgal ar į šoną. Rankų delnai turėtų būti natūraliai padėti ant jūsų kojų.
 1. Mokinio protas turėtų būti nukreiptas link jo Slaptojo, link jo Dieviškosios Motinos, jaučiant Jai meilę, dievinant Ją.
 2. Užmerkite akis, kad fizinio pasaulio reikalai jūsų neblaškytų.
 3. Užspauskite ar uždenkite savo dešinę šnervę dešinės rankos nykščiu. Mintyse vokalizuokite mantrą „TON“. Tuo pačiu metu lėtai įkvėpkite per kairiosios šnervės ertmę.
 4. Dabar, užspauskite kairiąją šnervę su savo dešinės rankos smiliumi. Sulaikykite kvėpavimą; užlaikykite kvėpavimą. Mintyse siųskite Praną į Efezo šventyklą (Čakrą, kuri randasi stuburgalyje, smulkiame kaule apatinėje stuburo dalyje), kad pabudintumėte Kundalini ir mintyse tarkite mantrą „SA“.
 5. Tada lėtai iškvėpkite per dešinę šnervę, mintyse vokalizuodami mantrą „HAM“.

[Red: Mantros turėtų būti tariamos taip: TOooooooN, SAaaaaaa, HAaaaaaaM]

 1. Dabar užspauskite kairią šnervę savo smiliumi.
 2. Įkvėpkite gyvybės, Pranos pro dešinę šnervę, mintyse vokalizuodami mantrą „TON“. Užspauskite abi savo šnerves smiliumi ir nykščiu, ir sulaikykite kvėpavimą. Mintyse tarkite mantrą „RA“. Siųskite Praną į stuburgalio magnetinį centrą, idant pabudintumėte Kundalini.
 3. Lėtai iškvėpkite pro kairią šnervę, mintyse vokalizuodami mantrą „HAM“.
 4. Tai yra viena pilna pranajama.
 5. Pakartokite visą šį procesą dar šešis kartus (praktika atliekama dukart per dieną, auštant ir Saulei leidžiantis).
 6. Mokinys atsiklaups ant žemės.
 7. Būdamas ant žemės, mokinys padeda savo rankų delnus ant grindų, abiejų rankų nykščiai turi būti šalia.
 8. Būdamas kniūbsčias ant grindų, su palinkusiu kūnu priekin, su galva žiūrinčia link rytų, ir būdamas pilnas aukščiausios pagarbos, jis tada padeda kaktą ant savo rankų egiptietišku stiliumi.
 9. Toliau, pasitelkdamas savo galingą kūrybinį žodį, mokinys vokalizuoja mantrą „RA“, egiptiečių mantrą. Ši mantra „RA“ yra tariama pratęsiant jos dviejų raidžių skambesį taip: RrrrrrrrrrrrrrrrrAaaaaaaaaaaa. Vokalizuokite mantrą septynis kartus.


Ezoterinis Pranajamos Pratimas Moterims

 1. Mokinė įsitaiso kėdėje ar ant grindų, savo veidą atsukus į rytus.
 1. Mokinė, visiškai atsidavus ir būdama nuoširdi, meldžiasi savo Dieviškajai Motinai prašydama, jog Ji pabudintų ją, pabudintų jos Kundalini.
 1. Krūtinė, kaklas ir galva turėtų būti tiesioje arba vertikalioje linijoje. Nepasilenkite į priekį, atgal ar į šoną. Rankų delnai turėtų būti natūraliai padėti ant jūsų kojų.
 1. Mokinės protas turėtų būti nukreiptas link jos Slaptojo, link jos Dieviškosios Motinos, jaučiant Jai meilę, dievinant Ją.
 2. Užmerkite akis, kad fizinio pasaulio reikalai jūsų neblaškytų.
 3. Užspauskite ar uždenkite savo kairiąją šnervę dešinės rankos smiliumi. Mintyse vokalizuokite mantrą „TON“. Tuo pačiu metu lėtai įkvėpkite per dešinės šnervės ertmę.
 4. Dabar, užspauskite dešinę šnervę su savo dešinės rankos nykščiu. Sulaikykite kvėpavimą; užlaikykite kvėpavimą. Mintyse siųskite Praną į Efezo šventyklą (čakrą, kuri randasi stuburgalyje, smulkiame kaule apatinėje stuburo dalyje), kad pabudintumėte Kundalini ir mintyse tarkite mantrą „SA“.
 5. Tada lėtai iškvėpkite per kairę šnervę, mintyse vokalizuodami mantrą „HAM“.
 6. Dabar užspauskite dešinę šnervę savo nykščiu.
 7. Įkvėpkite gyvybės, Pranos pro kairę šnervę, mintyse vokalizuodami mantrą „TON“. Užspauskite abi savo šnerves smiliumi ir nykščiu, ir sulaikykite kvėpavimą. Mintyse tarkite mantrą „RA“. Siųskite Praną į stuburgalio magnetinį centrą, idant pabudintumėte Kundalini.
 8. Lėtai iškvėpkite pro dešinę šnervę, mintyse vokalizuodami mantrą „HAM“.
 9. Tai yra viena pilna pranajama.
 10. Pakartokite visą šį procesą dar šešis kartus (praktika atliekama dukart per dieną, auštant ir Saulei leidžiantis).
 11. Mokinė atsiklaups ant žemės.
 12. Būdama ant žemės, mokinė padeda savo rankų delnus ant grindų, abiejų rankų nykščiai turi būti šalia.
 13. Būdama kniūbsčia ant grindų, su palinkusiu kūnu priekin, su galva žiūrinčia link rytų, ir būdama pilna aukščiausios pagarbos, ji tada padeda kaktą ant savo rankų egiptietišku stiliumi.
 14. Toliau, pasitelkdama savo galingą kūrybinį žodį, mokinė vokalizuoja mantrą „RA“, egiptiečių mantrą. Ši mantra „RA“ yra tariama pratęsiant jos dviejų raidžių skambesį taip: RrrrrrrrrrrrrrrrrAaaaaaaaaaaa. Vokalizuokite mantrą septynis kartus.


Visi ankstesni žingsniai yra egiptietiškos pranajamos dalis.

Mantra „RA“ turi galią suvirpinti Kundalini ir čakras, to rezultatas yra minėtų čakrų nubudinimas.

Pranajamos mantros yra: TON – SA – HAM; TON – RA – HAM. Su šia pranajama ir Seksualine Magija gali būti pabudinta Kundalini.

Su pranajamos pagalba mes galime išnirti iš tamsos ir tapti apšviestaisiais. Su šia pranajama mes galime išskaidyti tingumą ir nuobodumą.

Prana yra susieta su protu. Protas yra valios jėgos įrankis. Valia turi paklusti Didžiajai Pasaulio Sielai. Pranajama turi valdyti mūsų vidinius įrankius.

Prana yra gyvybė.

Dešinioji nosies ertmė (šnervė) yra sauliškoji. Kairioji nosies ertmė yra mėnuliškoji. Du liudytojai iš „Apreiškimas Jonui“ knygos yra susiję su nosies ertmėmis. Du liudininkai yra pora nervinių kanalų. Sėklidės (arba kiaušidės pas moterį) yra sujungtos su nosies ertmėmis per šiuos du nervinius kanalus. Mes galime sakyti, jog šie du kanalai prasideda sėklidėse (ar kiaušidėse). Dvi sėklidės yra du Gyvybės vandenynai. Mozė surado savo Mokytoją tarp dviejų vandenynų.

Šiame skyriuje mes išmokėme Vakarų pasaulio atsidavusiuosius egiptietiškos pranajamos.

Kas nori pabudinti savo Kundalini, tie turi atkakliai atlikti pranajamą ir Seksualinę Magiją kiekvieną dieną, per visą savo gyvenimą.

Kambarys, pranajamos praktikavimui, neturi būti drėgnas, blogai vėdinamas ar nešvarus. Kambarys turėtų būti nepriterštas, švarus ir tvarkingas.

Pranajamą galima praktikuoti kaime, kalnuose, ant ežerų, upių ir jūrų pakrančių. Pasitelkdami pranajamą mes seksualinę energiją transformuojame į Kristišką energiją.

Su pranajama ir Seksualine Magija mes pilnai pabudiname Kundalini ir čakras.

Pranajama yra seksualinės Transmutacijos sistema vienišiems žmonėms.

 

Ištrauka iš knygos „The Yellow Book“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Jei kūnu nuodėmingu   pasikliausi,
  - Kol ąžuolas sulauks   gilių gerų,
  Pavirs į nieką užmojai   kilniausi.“ 

    - Dantė Aligjeris

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos