Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Jėzaus Žodžiai apie Moterį

 

Klausykite ką jums sakau: „Gerbkite moterį, nes ji yra visatos motina ir joje slypi visos dieviškos kūrinijos tiesos.

Ji yra visko, kas gera ir gražu pagrindas, taip pat gyvenimo ir mirties pradžia. Nuo jos priklauso visa vyro egzistencija, nes ji yra jo natūrali ir moralinė parama.

Ji pagimdo jus skausmuose. Prakaitu ant savo kaktos, ji jus išaugina, ir iki pat jos mirties, jūs sukeliate jai didžiulius rūpesčius. Palaiminkite ir garbinkite ją, nes ji yra vienintelis jūsų draugas, jūsų vienintelis palaikymas žemėje.

Gerbkite ją, palaikykite ją. Taip pasielgdami, jūs laimėsite jos meilę ir širdį. Jūs atrasite malonę Dievo akiratyje ir daugybė nuodėmių jums bus atleista. Taip pat mylėkite ir gerbkite savo žmonas, nes rytoj jos bus motinos, ir vėliau kiekviena taps rasės prosenele.

Būkite atlaidūs moterims. Jos meilė padaro vyrą kilniu, suminkština jo sukietėjusią širdį, prijaukina žvėrį jame ir padaro iš jo avinėlį.

Žmona ir motina yra neįkainuojami Dievo jums duoti lobiai. Jos yra doriausi egzistavimo ornamentai, ir iš jų gims visi pasaulio gyventojai.

Kaip ir Galybių Viešpats atskyrė šviesą nuo tamsos, ir žemę nuo vandens, moteris turi dievišką sugebėjimą atskirti gerus vyro ketinimus nuo blogų minčių.

Todėl sakau jums, po Dievo jūsų geriausios mintys turėtų priklausyti moterims ir žmonoms, moteris jums yra šventykla, kurioje jūs lengviausiai pasieksite tobulą laimę.

Pripildykite save moralinės stiprybės šioje šventykloje. Čia jūs pamiršite savo sielvartus ir klaidas, ir atstatysite prarastą savo energiją, kuri suteiks jums jėgų padėti kaimynui.

Neleiskite jos žeminti. Taip pasielgdami jūs pažemintumėte save ir prarastumėte meilės jausmus, be kurių čia, apačioje, niekas daugiau neegzistuoja.

Apsaugokite savo žmoną, kad ir ji galėtų apsaugoti jus, ir visą šeimą. Viską, ką jūs padarysite savo žmonai, savo motinai, našlei ar kitai sielvarto apimtai moteriai, jūs būsite padarę savo Dievui.”

 


Ištrauka iš knygos „The Unknown Life of Jesus Christ”, pagal Nikolajų Notovičių

 


  „Gilus Suvokimas yra   neįmanomas   nepraktikuojant   meditacijos.”

 - Samael Aun weor, iš  knygos „The Mystery  of the Golden  Blossom”

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos