miniBB: free php bulletin board and forum softwareminiBB: free php bulletin board and forum software 
 - Forumas - Atsakyti - Statistika - Registracija - Paieška - Narių sąrašas
www.gnosis.lt bendruomenė / Ego / Keturios galios
Autorius Žinutė
Sedintis_Stumbras
Narys

# Atsiuntė: 2 Liepos 2012 21:24 - Redagavo: Sedintis_Stumbras
Atsakyti 


Ištrauka iš GnosticTeachings paskaitos Meditation without Exertion III - Ethics

Keturios galios

Pirmoji galia yra naikinimas. Naikinimo galia yra analitinė
meditacija. Apie tai mes kalbėjome kitose dvejose paskaitose.
Prisėskite ir analizuokite. Kai pastebite savo prote ramybės
neduodančius elementus - tendencijas, impulsus - analizuokite tai,
analizuokite tai šių dviejų aspektų - mirties ir Karmos - šviesoje.
Taigi, jei jaučiate gašlumą, jūs turite medituoti - "Kas yra šis
gašlumas? Ką aš gausiu jeigu aš leisiu jam gyventi, jei leisiu toliau
egzistuoti manyje? Kokia man iš to bus nauda, kaip tai padės mano
sielai? Kokios bus pasekmės, jei aš gašliai elgsiuos? O tada jūs
atliekate analizę iš kitos pusės - "Koks būtų rezultatas jeigu aš tai
eliminuočiau? Kas man nutiktų jeigu aš nužudyčiau šį gašlumą, jeigu aš
jį pašalinčiau? Tai nėra kažkas apie ką jūs turite pamąstyti dabar,
TAI JŪS TURITE TAIKYTI SAVYJE PASTOVIAI. Net kai einate ir darote
dalykus. Jūs sėdite mašinoje, dega raudona šviesa ir jaučiate
nekantrumą - analizuokite nekantrumą - "Kodėl aš turėčiau būti
nekantrus? Dega raudona, na ir kas? Raudona, ką po galais aš galiu
padaryti? Ką man duos šitas nekantrumas? Ką man suteiks šitas pyktis?
Ir visgi, ką aš gaučiau jeigu aš eliminuočiau šį pykti? Ką gaučiau,
jeigu nustočiau maitinti šį pykti?" IR PRISIMINKITE SAVO ESYBĘ! Ne
šiaip - "O taip, aš atmenu Dievą. Jis ten - kažkur." Ne, jūsų Esybė
yra jūsų širdyje. Jūsų Esybė yra ugnis jūsų atomuose. Būkite savo
Esybės akivaizdoje. Atminkite save. Jeigu jūs rimtai įsivaizduotumėte
tai ir pajaustumėte tai su kiekvienu gramu savo valios - jūs
negalėtumėte veikti apimtas gašlumo, tai būtų neįmanoma. Jūs
negalėtumėte maitinti pykčio ar skleisti apkalbų, nes jūs jaustumėte
Dievo buvimą, tą dieviškumą. Ir jei jūs visgi nejaučiate - MELSKITĖS.
Giedokite "Tėve mūsų" jeigu turite polinkį į Krikščionybę. Kartokite
tai, melskitės Jam. Tada kai jūs iš tiesų esate stipriai gundomas ir
rimtai grumiatės su tuo - giedokite maldą mintyse arba net garsiai.
Tai suteiks jums stiprybės ir padės atminti Dievą. Jei labiau domitės
Budizmu ar Induizmu - yra daugybė mantrų, kurias galite naudoti. "Om
Mani Padme Hum", arba "Om Tat Sat Om." Fons Alfa malda yra labai gera.
Visos jos veikia. Galite net tiesiog giedoti Dievo vardą.

Tačiau pagrindinis dalykas yra tų elementų analizė. Tai yra pirmoji
galia - naikinimo galia - analizuokite tai. Negalima tiesiog pasakyti
"O taip, tai išdidumas, aš tai matau". To nepakanka. Jūs turite
labai giliai suvokti kodėl išdidumas yra negerai ir kodėl jums būtų
geriau jeigu jo atsikratytumėte. Jūsų analizė turi būti labai stipri
ir atnešti labai specifinius rezultatus. Jei jūs negaunate tų
rezultatų, jūs to neišanalizavote. O rezultatas turi būti toks - jūs
turite jausti didžiulį sąžinės graužimą, didžiulį atgailavimą dėl to
veiksmo. Jei to nejaučiate, vadinasi jūs to nebaigėte. Jei iškylą
pyktis ir jūs jaučiate, kad jį netgi pateisinote, vadinasi jūs jo
neperpratote, jūs jo neišanalizavote. Jei iškyla geismas ir jūs
pradedate žiūrėti į tą žmogų ar į pornografiją su gašlumu - jūs
nesupratote to gašlumo, jūs jo neišanalizavote. Nes jūs vis dar turite
troškimą, o tai yra Klaidingas požiūris. O tas požiūris plėtoja
kančią - taigi jūs jo nesupratote.

Ženklas, kad pirmoji galia jau aktyvuojama, yra atgailavimas.
Nuoširdus, tikras atgailavimas. Taigi, kai pyktis ar gašlumas iškyla
ir jūs jį pajaučiate, jūs tariate sau - "Negali būti". Jūs negalite
net pakelti tos minties ar jausmo, kurį sukelia pyktis ar gašlumas, ar
išdidumas. Tai yra tikra atgaila ir taip gimsta tikra dorybė.

Žmonės šioje tradicijoje daug kalba apie ydų transformavimą į dorybes
ir Samael Aun Weor labai aiškiai sakė, kad mes turime transformuoti
gašlumą į tyrumą, bet tai neatsitinka prote, tai atsitinka širdyje,
kai mes perprantame gašlumą. Iš kai ateina gašlumas, mes sakome - "To
negali būti! Aš tikrai neleisiu šios bjaurasties į savo protą, į savo
širdį, į savo santuoka, į savo šventyklą.", - tai yra supratimas, tai
yra tyrumas. "Vienintelis dalykas, kurio aš noriu savo šventykloje,
yra meilė, Esybės atminimas ir tikra, 100% sąmoninga nesavanaudiška
meilė mano sutuoktiniui ir žmonijai." Tai yra supratimas. Tas pats yra
su pykčiu, tas pats yra su pavydu. Kai atžygiuoja pavydas ir mes jį
pajaučiame, - "O, aš taip noriu šios mašinos", arba, "Aš iš tiesų
noriu pagarbos, sėkmės". Tikras supratimas sako - "Kodėl? Aš turiu
savo Esybę, aš turiu Dharmą, aš turiu mokymą, aš turiu šansą čia
nebegrįžti ir visiems laikams nutraukti kančią. Ko dar daugiau aš
galiu norėti? Aš turiu fizinį kūną, aš turiu Dharmą, aš turiu Mokymą,
aš turiu Dieviškąją Motiną. Man nereikia nieko kito. Man tikrai
nereikia to "iPod". Kam po galais jums reikalingi tie kiti dalykai,
kai jūs turite vertingiausias brangenybes kokios tik egzistuoja visoje
visatoje!? O dabar panaudokite juos!

Antroji galia yra gydymo galia. Tai prasideda su doktrinos mokymusi,
studijavimu, klausymu, meditavimu apie doktriną. Jos supratimu - ne
tiesiog "kalimu", bet įgyvendinimu ir įvykdymu. Jeigu jūs esate
gundomas ir jaučiate gašlumą ar troškimą ar pavydą, kurie jus veikia
labai stipriai, vaistas yra - sukalbėkite maldą, mantrą, analizuokite
tai. Tai yra vaistai, tai yra gynybos priemonė. Atminkite savo Esybę -
tai yra vaistas. Naudokite užkalbėjimus, kartokite maldas - visa tai
gydo. Kita gydymo priemonė yra meditacija, Esmės, sąmonės, supratimas,
pamatymas, kad ego iš tiesų nėra savasis aš. Tai yra didi ir labai
galinga priemonė.

Trečioji galia - nusisukimo nuo klaidų galia. Tai yra tam, kad mes
apribotumėme tuos veiksmus. Bet, kad tai veiktų, jūs turite aktyvuoti
pirmąją galią, naikinimo galią. Jūs negalite nusisukti nuo klaidų,
jeigu jūs nesupratote, kad tos klaidos yra žalingos. Jūs nenusisuksite
nuo gašlumo, tol kol manysite, kad gašlumas yra gerai, normalu ir
natūralu. Tol kol jūs nepamatote skausmingų gašlumo padarinių,
nesuprantate kiek daug kančios gašlumas sukuria, jūs nuo jo
nenusisuksite. Jūs turite tai suvokti, jūs turite tai perprasti, tam
kad iš tiesų apleistumėte tai.

Ketvirtoji galia yra "pamatas". Iš tiesų ši apjungia kitas tris galias
ir jos sintezė yra Karma. PAMATO GALIA YRA SUVOKIMAS, KAD PRIEŽASTIS
IR PASEKMĖ YRA TIKRI. Mes to nesuprantame, nes mes iki šiol tęsiame
klaidingus veiksmus. Tačiau, kai jūs pritaikote kitas tris galias ir
jūs iš tiesų pradedate matyti, kad naikinimo galia, gydomoji galia ir
nusisukimo nuo klaidų galia kuria stiprius padarinius, tada jūs
patvirtinsite ir suprasite Karmos tiesą - priežastį ir pasekmę. Tai
suteikia jums kietą kaip uolieną pagrindą Didžiajam Darbui. Be
užtikrintumo, kad Karma veikia, jūs patirsite nesėkmę. Aš jums tai
garantuoju. Jei nesuprasite, kad egzistuoja priežasties ir pasekmės
dėsnis, jūs žlugsite. Ir jei norite suprasti, kodėl žmonės apleidžia
mokymą ir puola Didžiajame Darbe, tai yra būtent dėl to. Mes sakome,
Mokytojai puola dėl sekso. Iš tiesų, jie puola, nes jie nesupranta to
veiksmo padarinių. Būtent dėl to jie ir puola. Jeigu jie iš tiesų
gerai suprastų Karmą, jie niekada nepultų Didžiajame Darbe. Taigi
pilnas. turiningas ir gilus mokymasis šių fundamentalių dalykų yra
neabejotinai būtinas.

Štai kodėl Svami Šivananda padarė šį labai svarbų pareiškimą.

"Negalvok, kad esi didis inicijuotasis ir visa ką turi daryti yra
sėdėti, medituoti ir patekti į Samadhi. Tu turėsi siaubingą nuopuolį.
Net po daugybės metų praktikos, tu pamatysi, kad iš tiesų
nepasistūmėjai nė centimetro į priekį, nes giliai giliai tavyje tykoja
troškimai ir geismai, kurių tu niekaip negali pasiekti. Būk kuklus.
Daryk ieškomąją analizę savo širdyje ir prote. Net jei iš tiesų esi
aukščiausio lygio aspirantas, manyk, kad esi žemiausios klasės ir
praktikuok aštuonialypio kelio žingsnius. Kuo daugiau laiko praleisi
pirmuosiuose žingsniuose - Jama ir Nijama - etikoje - tuo mažiau laiko
reikės tam, kad pasiektum tobulumą meditacijoje."___________________

Do not lose hope, but be thou faithful unto (Divine Mother) death, and She will give you a crown of life (Revelation 2:10)

Sedintis_Stumbras
Narys

# Atsiuntė: 2 Liepos 2012 21:32 - Redagavo: Sedintis_Stumbras
Atsakyti 


Meditation without Exertion IV - How to Conquer Afflictions

"Šiuo metu tik vidinė kova su kančiomis yra svarbi. Jei jūs su jomis
nekovosite, jūs nepasieksite tyros etinės disciplinos, tuo atveju jūs
neįgysite koncentracijos ir išminties, kurie atitinkama slopina ir
atskiria kančias. Vadinasi, kaip ir Buda sakė, jūs turėsite klajoti
cikliškoje egzistencijoje. Dėl to, kaip aš jau ir aiškinau, vos tik
jūs atpažinote kančias, apmąstėte jų daromą žalą ir atsiskyrimo nuo jų
naudą, pastatėte savęs atminimo ir budrumo šnipus, jūs privalote
nepaliaujamai atstumti bet kokią kančia, kuri tik iškiša savo galvą.
Toliau jūs turėtumete matyti kiekvieną kančią kaip priešą ir pulti ją
vos tik jis iškyla jūsų prote. Priešingu atveju, jei jūs
nesipriešinsite kai ji pasirodys ir pamaitinsite ją netinkamomis
mintimis, jūs neturėsite jokių šansų ją nugalėti ir galiausią ji
nugalės jus."


Neu-sur-ba


___________________

Do not lose hope, but be thou faithful unto (Divine Mother) death, and She will give you a crown of life (Revelation 2:10)

Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Color Picker 
:) ;) :up: :down: :lol: :confused :cool: :sad: :shame: :smirk: :tongue: ... Išjungti šypsenas

» Vardas  » Slaptažodis 
Tik registruoti vartotojai gali rašyti pranešimus. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, arba užsiregistruokite.
 

Powered by light forum script miniBB™ © 2001-2023
Šiuo metu prisijungę: Svečiai - 1
Nariai - 0
Daugiausiai vartotojų buvo: 242 [20 Balandžio 2021 06:31]
Svečiai - 242 / Nariai - 0