miniBB: free php bulletin board and forum softwareminiBB: free php bulletin board and forum software 
 - Forumas - Statistika - Registracija - Paieška - Narių sąrašas
www.gnosis.lt bendruomenė / Apie gnosis.lt / Nuo ko pradėti...
Autorius Žinutė
Admin
Administracija
# Atsiuntė: 27 Lapkričio 2008 21:18 - Redagavo: Admin


Prieš pradedant bet kokias studijas, prieš įsigilinant į kažką, išmintinga būtų žinoti esmines gaires, esminius dalykus, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Verta, nes nuo šio suvokimo priklauso mūsų studijų kokybė ir rezultatai, o rezultatai yra lyg bręstantys vaisiai žmoguje, jo psichikoje. Studijuodami gnosticizmą mes norime išauginti didelius, gražius ir spindinčius vaisius, kurie džiugintų ne tik turėtojo sielą ir akį, bet būtų palaima ir kitiems...

Šioje temoje mes išdėstysime tai, kas, mūsų nuomone, yra svarbu ir ką reikėtų žinoti kiekvienam pradedančiajam (ir ne tik):


1. Dvasinis Mokytojas, jo paieškos.

Visi ieško Mokytojo ar dvasinio vadovo, tačiau kas po tuo slepiasi iš tikrųjų? Ką reiškia surasti tikrą Mokytoją?
Autorius: Samael Aun Weor
Kvaila teigti, kad dvasiniai Mokytojai ir vadovai yra nereikalingi. Nežinoti apie autoriteto principą, kuris egzistuoja visoje kūrinijoje, yra absurdas. Tie, kas per daug pasitiki savimi ir yra išdidūs, mano, jog mokytojai ir dvasiniai vadovai nėra reikalingi.

Mes turėtume pamatyti savo pačių niekumą ir skurdą; mes turime suprasti, kad mums reikia autoritetų, mokytojų, dvasinių instruktorių, t.t., tačiau tokių, kurie išsiugdė savęs pažinimą, kadangi tik tokiu būdu jie gali mokyti ir išmintingai mums padėti.

Plačiau: Mokytojo Beieškant: Instruktoriai ir Studentai


2. Dvasinės mokyklos, į ką reikia atkreipti dėmesį.

Mūsų laikais yra labai daug susikūrę įvairių judėjimų, mokyklų, naujų tradicijų; kai kurie iš jų vadinasi skambiais ir žinomais pavadinimais iš praeities. Nenoriu pasakyti, kad vieni ar kiti iš jų yra blogi ar geri, teisingi ar ne, skelbiantys tiesą ar klaidinantys, tačiau visada reikia atsiminti kelis dalykus, pagal kuriuos galima atpažinti ko ta mokykla moko ir koks gali būti galutinis rezultatas:

a) Šis punktas yra labai svarbus, tai yra ką mokykla moko apie troškimą, ego, ydas, psichologinius agregatus (kaip vadina tibetiečiai). Tikra mokykla, kuri siekia padėti studentui atstatyti save, regeneruoti psichiką ir protą, visada moko kaip juos pašalinti, kaip save išgryninti nuo „nešvarumų". To mokė ir Jėzus, ir Buda, ir Mahometas, Dalai lamos, Jogai ir t.t. Kas yra liūdniausia, kad egzistuoja daug mokyklų, kurios nemoko šių defektų pašalinimo arba juos ignoruoja, sakydamos, jog tai nieko tokio, galbūt sako, jog realiai jie neegzistuoja ir taip nemoko jų pašalinimo. Toks požiūris yra labai žalingas, kadangi žmogaus sąmonė, įkalinta tose ydose, negali pati išsilaisvinti ir taip miega. Bet dar liūdniau yra tai, kad tokios mokyklos dažniausiai dar moko, kaip mėgautis vienais ar kitais troškimais, arba kad nieko čia tokio, jei pasiduosime vienai ar kitai ydai. To rezultatas bus dar labiau ego įkalinta sąmonė ir kančia tik didės, nes troškimas yra visų kančių pagrindas.

b) Toliau labai svarbu yra tai, kaip mokykla žiūri į žmogaus seksualinę energiją. Kaip pasakė Lao Tzu:
Asmens požiūris į seksualumą parodo jo evoliucijos lygmenį.

Seksualinė energija yra sielos jėga, ji gali suteikti jėgą sielai vystytis ir augti. Žinoma ji gali būti panaudota dvejopai: arba vystyti sielą, arba ją įkalinti dar didesniame varge ir iliuzijose. Jei ji išsaugoma ir transformuojama, ji nušviečia stuburą ir žmogaus sąmonę, jei ji išvaistoma, tenkinant geismo ydas, ji leidžiasi žemyn, vis labiau įkalindama sąmonę troškime ir vystydama šėtono uodegą žmogaus astraliniame kūne.

c) Trečias svarbus dalykas yra užuojauta ir pasiaukojimas dėl kitų, nenusisukimas ir nepalikimas likimo valioje tų, kuriems reikia pagalbos. Aišku daugumoje tai yra dvasinė pagalba, nors gali būti visokia. Egzistuoja mokyklos, kurios sako, kad silpnuosius reikia palikti likimo valiai, kad jiems nereikia padėti, kad užuojautos jautimas yra silpnybė. Bet aš jums tvirtai galiu pasakyti, kad tai netiesa, užuojauta yra nuostabi savybė, kurią kiekvienas žmogus turėtų savyje vystyti. Man sunku įsivaizduoti nušvitusią būtybę, kuri neužjaustų ir nenorėtų padėti kitiems; tai reikštų, jog ji savyje pilna išdidumo, pažeminimo ir kitų ego, kurie jai neleidžia užjausti kitus. Iš tikrųjų niekas nėra aukštesnis už kitus, kad ir kokiame sąmonės lygmenyje bebūtų. Tuo ir skiriasi Save-realizavęs Mokytojas nuo žmogaus su ydomis. Mokytojas neturi jokių ego, jame gyvena jo Dvasia, kas yra tiesa ir meilė. Taip pat svarbu, ką mokykla moko apie valią, kieno valią ji moko vykdyti. Kai kuriose mokyklose sakoma: „vykdyk savo valią". Na, į tai irgi reikia atkreipti dėmesį, kadangi žiūrint kas yra ta „savo valia". Jei tai valia, kuri nėra iš Esybės, Dvasios, vidinės dievybės, tai reiškia yra vykdoma velnio, ego valia. Jau pats išsireiškimas daug ką pasako, visai kitaip skamba posakis: „Teesie Tavo (Dangiškasis Tėve) valia, kaip danguje taip ir žemėje". Dangiškoji valia negali būti susijusi su ydomis, kadangi danguje neegzistuoja melas, apgaulė, ego, t.t. Tai - švytinti šviesa ir tiesa.


Tai yra tik pagrindiniai dalykai, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį pasineriant į vienos ar kitos mokyklos mokymus. Tačiau juos būtina suvokti, kitaip galima labai suklysti.

Kodėl visa tai reikia pabrėžti? Todėl, kad nenuklystume „šunkeliais", kad neapleistume savo vidinio Mokytojo, kad neįsileistume ego tamsos į savo sielą, kad neiškraipytume ir neužterštume šventų mokymų ar žinių, esančių po vienu ar kitu šventu mokymu...

Plačiau apie tai: Dvasinių Mokyklų Tipai


___________________

Meilės ir Šviesos

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 29 Lapkričio 2008 23:16 - Redagavo: Admin


3. Kantrybė ir greitų rezultatų siekimas.

Labai svarbu išsiugdyti kantrybę savyje. Niekas nevyksta akimirksniu, užsibrėžus tikslą, reikės ilgai ir kantriai eiti dvasiniu keliu. Nekantrūs greitai apleidžia kelią, nes jie siekia greitų ir lengvų rezultatų ar galių. Troškimas vienokių ar kitokių pasiekimų tik dar labiau atitolina nuo tiesos, nuo patiriamos realybės, kadangi protas (ego), pilnas norų, pastato tarsi sieną, kuri užstoja mūsų vidinės Saulės spindulius ir šilumą.
Autorius: Samael Aun Weor
Kaip taisyklė tie, kurie ką tik įžengė į Gnosis yra pilni nekantrumo; jie nori staigių nepaprastų pasireiškimų, staigių astralinių projekcijų, nušvitimo, išminties ir t.t.

Realybė yra visai kitokia; niekas nėra duodama mums už dyką; viskas turi savo kainą. Niekas nėra pasiekiama per smalsumą, staigiai ir akimirksniu. Viskas turi savo procesą ir vystymąsi.

Plačiau: Iniciacija


4. Tikėjimas.

Tikėjimas ir įsitikinimai... Atrodo du labai panašūs žodžiai, tačiau jie reiškia skirtingus dalykus.
Autorius: Samael Aun Weor
Kad įžengtume į karalystę, tikėjimo vertybė yra būtina. Kol kiekviename iš mūsų dar neįvyko psichologinis pasidalijimas, tikėjimas yra daugiau nei neįmanomas. Tikėjimas yra grynos žinios, tiesiogiai patiriama išmintis. Tikėjimas visada buvo painiojamas su tuščiais įsitikinimais; gnostikai niekada neturėtų daryti tokios rimtos klaidos. Tikėjimas yra tiesioginis patyrimas to, kas yra tikra; nuostabus vidinio žmogaus atgaivinimas, autentiškas dieviškas gebėjimas pažinti...

Plačiau: Trys Protai


___________________

Meilės ir Šviesos

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 11 Vasario 2009 13:19 - Redagavo: Admin


5. Rimtas nusiteikimas Darbui.

Autorius: Samael Aun Weor
Jums vertingiau atlikti darbą čia ir dabar, kadangi dabar jūs susiduriate su dilema: ar taip daryti, ar ne. Jei taip darysite, nuostabu, tada jūs būsite laisvi; tačiau jei nedarysite, tokiu darbu pasirūpins gamta pasaulio gelmėse. Tokia yra žiauri faktų realybė.

Nepaisant to, aš žemiečius pažįstu labai gerai. Taigi jūs galbūt manysite, kad tai yra tik mano intelekto sąvokos, tačiau aš nuoširdžiai jums sakau, jog tai nėra intensyvios protinės veiklos reikalas. Aš kalbu apie faktus. Kadangi esu pabudęs individas, dėl to fakto, kad savo ego susmulkinau į kosmines dulkes, tai akivaizdu, kad aš žinau apie nugrimzdusią devoliuciją Žemės gelmėse.

Todėl vertingiau dirbti su savimi čia ir dabar. Aš kalbu jums apie faktus; kalbu apie tai, ką mačiau ir girdėjau, kas yra grįsta faktais ir kas tiesiogiai liečia mane.

Pamąstykite, mes čia susirinkome studijuoti. Jūs atėjote čia klausytis, o aš – atvirai jums kalbėti.

Mes turime rimtai nusiteikti, kitaip mūsų laukia nesėkmė. Deja, labai sunku surasti rimtų žmonių, kadangi didžioji dauguma tiesiog žaidžia. Šiandien jie yra vienoje mažoje mokykloje, rytoj – kitoje, o poryt dar kitoje; jie taip ir gyvena žaisdami. Jie nėra rimtai nusiteikę.

Jei manote galintys kažką rasti išorėje savęs, paklausykite: jūs klystate. Tas, kuris neranda tiesos savo viduje, niekada jos neras išorėje.

Taigi pagalvokite, rimtai nusiteikite, dirbkite su savimi, transformuokite save, kadangi tai yra esmė.


6. Tikros sąmonės išvystymas.

Kad įvyktų tikras pasikeitimas viduje, mums reikia išvystyti tikrąją, dievišką sąmonę, atsikratant visko, kas nėra tikra.
Autorius: Samael Aun Weor
Be to, mieli broliai, mes turime sužinoti, turime pajėgti suvokti, jog žmogus yra padalintas į dvi sąmones: tikrą ir klaidingą.

Kai žmogus patenka į šį pasaulį, jis savo Esmėje atsineša visą (gamtos patalpintą) informaciją, kurios jam reikia vidinei Esybės Savęs-realizacijai. Tačiau kas atsitinka? Žmogus yra vedamas į mokyklas, kur jis gauna klaidingą ugdymą ir daug tuščių patarimų bei pamokymų. Galiausiai toks žmogus susikuria klaidingą sąmonę. Viduje esanti tikra sąmonė, pripildyta informacijos, kuri mums reikalinga norint eiti laipteliais, eiti keliu, kad atvykti iki Esybės išsilaisvinimo, deja, lieka dugne, pakrikštyta pasąmonės vardu. Ar jūs kada matėte ką nors absurdiškesnio?

<...>

Vidinis augimas yra pasiekiamas tik stengiantis atsikratyti klaidingos sąmonės ir kreipiant dėmesį į tikrą sąmonę, autentišką sąmonę.

Kaip yra suprantama klaidinga sąmonė? Tai yra tokia sąmonė, kuri buvo mums suformuota nuo to laiko, kai gimėme. Tai – tokia sąmonė, kuri buvo sukurta visų mūsų giminių pavyzdžiais, pamokymais. Tai yra tokia sąmonė, kurią jie mums suformavo mokyklose, kurią suformavo su visomis išankstinėmis egzistuojančiomis ir egzistuosiančiomis nuomonėmis.

Todėl mes turime atsikratyti visko, kas sudaro mūsų klaidingą sąmonę tam, jog paviršiuje pasirodytų mūsų tikroji sąmonė, su kuria galėtume dirbti. Tai mums parodo, jog norint dirbti psichologiškai, t.y. norint sukelti tikros išminties pasireiškimą, žmogus turi tapti vaiku, kūdikiu, išlukštentu iš visų teorijų.

Plačiau: Antikristas


___________________

Meilės ir Šviesos

Admin
Administracija
# Atsiuntė: 21 Vasario 2009 00:10 - Redagavo: Admin


7. Trys Sąmonės Revoliucijos Faktoriai.

Autorius: Samael Aun Weor
Mes gyvename Kali-Jugos, Geležies, Juodajame amžiuje ir visi okultizmo studentai yra palenkiami link pražūties juodajame kelyje. Stulbina matyti „jaunesniųjų brolių" klaidingą koncepciją apie okultizmą ir ramybę, su kuria jie tiki galintys pasiekti duris ir peržengti paslapties slenkstį, be didžio pasiaukojimo.

Pasiekti Atma-Vidją [Red.: Esybės išmintį] be Trijų Sąmonės Revoliucijos Faktorių yra neįmanoma.

Pirma nepasiekus Antrojo Gimimo, nėra įmanoma įgyti Atma-Vidją. Pasiekti Atma-Vidją neįmanoma be daugybinio „Aš" mirties. Nepasiaukojant žmonijai, neįmanoma įgyti Atma-Vidjos.

Plačiau: Trys Sąmonės Revoliucijos Faktoriai


___________________

Meilės ir Šviesos

Tema uždaryta. Jūs negalite rašyti žinučių.
 

Powered by free forum software miniBB™ © 2001-2024
Šiuo metu prisijungę: Svečiai - 1
Nariai - 0
Daugiausiai vartotojų buvo: 242 [20 Balandžio 2021 06:31]
Svečiai - 242 / Nariai - 0