Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kursas: Sapnų Joga    Šiame kurse pristatomi pagrindiniai faktoriai, kurie yra reikalingi pabudinti sąmonę Astralinėje     plotmėje arba Sapnų pasaulyje.


                                           Sapnų Joga: Įvadas
                                           Sapnų Joga: 1
                                           Sapnų Joga: 2
                                           Sapnų Joga: 3
                                           Sapnų Joga: 4
                                           Sapnų Joga: 5
                                           Sapnų Joga: 6
                                                        


 


 "Materialistinis  skepticizmas yra  konkretus ignorancijos  bruožas."

 - Samael Aun weor, iš  paskaitos "The Three  Minds"

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos